Ένα βιωματικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν την αξία της ανακύκλωσης .Ο πλανήτης μας έχει ανάγκη από ανακύκλωση !Τα παιδιά θα μάθουν να ανακυκλώνουν χαρτί και να δημιουργούν κατασκευές από άχρηστα αντικείμενα και σκουπίδια .